Klauw gezondheid Calculator

Slechte klauwgezondheid in uw veestapel heeft een enorme impact op de winst van uw boerderij.
Gebruik onze Claw Health Calculator om uw boerderij te evalueren.

De Claw Health Calculator is een tool ontwikkeld door TipCow, waarmee u uw jaarlijkse verliezen in euro’s kunt berekenen (berekend door het verlies van melk) als gevolg van een slechte klauwgezondheid.

Het is een eenvoudige tool en gemakkelijk te gebruiken als u de onderstaande stappen volgt en de benodigde gegevens verzamelt:

 • Neem het Locomotion Score Schedule mee naar de boerderij en download de Claw Health Calculator naar je laptop.
 • Scoor alle koeien of een representatief aantal, voor voortbeweging.
 • Bepaal hoeveel koeien een specifieke motoriekscore hebben.
 • Vraag de boer om u de volgende gegevens te geven:
  – Gemiddelde melkproductie in kg per koe/dag
  – Gemiddelde melkprijs in € per kg
  – Gemiddelde voerkosten in € per kg melk
  – Hoeveelheid melkkoeien in productie
 • Zet alle bovenstaande gegevens in de Claw Health Calculator op uw laptop.

U kunt nu het jaarlijkse verlies in euro’s bespreken als gevolg van klauwproblemen / slechte klauwgezondheid en erop wijzen dat er ook andere verliezen aan verbonden zijn, zoals; meer vervangingskosten, lagere melkprijs als gevolg van lagere kwaliteit melk, meer behandelingskosten als gevolg van verminderde vruchtbaarheid en mastitis.

Samen met de veehouder kunt u een actie- en investeringsplan opstellen waarmee de veehouder die verliezen kan verzilveren. U kunt ons te allen tijde om hulp vragen in deze zaak.

U moet de veehouder erop wijzen dat de investeringen worden terugverdiend door een verbeterde klauwgezondheid, zoals berekend door de Claw Health Calculator.

Nu kun je samen geld gaan verdienen!

Hens Mekking, CowCare SIA
 • hens.mekking@cowcare.eu
 • +371 2917 2713
Jan Bakker, TipCow
 • info@tipcow.nl
 • +31 640 710 975